Kontakt

Om du har frågor gällande föreningen och utställningar kan du kontakta oss. 

Du kan även titta under "Vanliga frågor" och kanske hitta ditt svar. 

Klicka här för att komma dit. 

För frågor gällande föreningen, medlemskap och utställningar, kontakta: 

Bengt Lindén eller Kerstin Andersson

För frågor gällande betalningar, kontakta:

Kerstin Andersson


It-ansvarig

Birger Jiglund 

birger@jiglund.se

0760 25 27 40

Styrelsen

Tillförordnad ordförande
Bengt Lindén
bengt.bjornas@gmail.com
0731 - 40 16 75

Vice ordförande
Jörgen Salmose
jorgen@ateljekolema.com
0435 - 910 77

Sekreterare
Catharina Valdix
cavat@telia.com
0706 - 82 22 20

Kassör och Bidragsansvarig
Kerstin Andersson
kerstin.evalena.andersson@telia.com
0705-510128

Pressansvarig
Anders Lord
anders@lordobild.se

Utställningsansvarig 
Camilla Dufva
dufvasart@gmail.com

Supleant
Christina Jiglund


Revisor
Ioana Cimpoeru
076-220 30 77